Bränsle & Valuta

  Bränsle och valuta

  Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling.

  Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)


  Aktuellt bränsle- och valutatillägg

  Maj 2018 (%)
                
  April 2018 (%)
  Mars 2018 (%)
  Februari 2018 (%)
  Polen
  Polen
  9,12
  8,50 7,35 7,10
  Ukraina
  Ukraina

  9,12

    8,50 7,35 7,10
  Tjeckien
  Tjeckien
  15,67   12,83 11,22

  9,41

  Slovakien
  Slovakien
  8,71   6,31 4,42 3,81
  Estland
  Estland
   

  9,73

    7,12 5,11 3,79
  Lettland
  Lettland 
  9,73   7,12

  5,11

  3,79
  Litauen
  Litauen 
  9,73   7,12 5,11 3,79
  Umgern
  Ungern
  9,73   7,12 5,11 3,79
  Rumänien
  Rumänien
  9,73   7,12 5,11 3,79
  Bulgarien
  Bulgarien
  9,73   7,12 5,11 3,79
  Slovenien
  Slovenien
  9,73   7,12 5,11 3,79
  Kroatien
  Kroatien
  9,73   7,12 5,11 3,79
  Bosnien-Hercegovina
  Bosnien
  9,73   7,12 5,11

  3,79


  Serbien 
  9,73   7,12 5,11 3,79

  Montenegro 
  9,73   7,12 5,11 3,79
  Makedonien
  Makedonien
  9,73   7,12

  5,11

  3,79

  Turkiet 
  9,73   7,12 5,11 3,79

  Moldavien
   
  9,73   7,12 5,11 3,79

  Vitryssland
  9,73   7,12 5,11 3,79

  Ryssland
  9,73   7,12 5,11 3,79