Helgkörförbud över.

2017-09-04

De restriktioner som tidigare har gällt i helgtrafiken har upphört från den 1 september.

De länder där detta har gällt är Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien.