Bränsle- & Valutatillägg mars

2018-03-09

Värden för perioden 2018-03-09 - 2018-04-08 

 

Mars 2018 (%)
Polen
Polen
7,35
Ukraina
Ukraina

7,35

Tjeckien
Tjeckien
11,22
Slovakien
Slovakien
4,42
Umgern
Ungern
5,11
Rumänien
Rumänien

5,11

Bulgarien
Bulgarien
5,11
Slovenien
Slovenien
5,11
Kroatien
Kroatien

5,11

Bosnien-Hercegovina
Bosnien
5,11
Makedonien
Makedonien
5,11

Serbien

5,11

Estland
Estland
5,11
Lettland
Lettland
5,11
Litauen
Litauen
5,11

Moldavien
5,11

Montenegro
5,11

Ryssland
5,11

Turkiet
5,11

Vitryssland
5,11