Bränsle- & Valutatillägg juli

2018-07-09

Värden för perioden 2018-07-09 - 2018-08-08 

 

Juli 2018 (%)
Polen
Polen
0,00
Ukraina
Ukraina

0,00

Tjeckien
Tjeckien
0,00
Slovakien
Slovakien
0,00
Umgern
Ungern

0,00

Rumänien
Rumänien

0,00

Bulgarien
Bulgarien
0,00
Slovenien
Slovenien
0,00
Kroatien
Kroatien

0,00

Bosnien-Hercegovina
Bosnien
0,00
Makedonien
Makedonien
0,00

Serbien

0,00

Estland
Estland
0,00
Lettland
Lettland
0,00
Litauen
Litauen
0,00

Moldavien
0,00

Montenegro
0,00

Ryssland
0,00

Turkiet
0,00

Vitryssland
0,00