Bränsle- & Valutatillägg juni

2018-06-09

Värden för perioden 2018-06-09 - 2018-07-08
 


Juni 2018 (%)
Polen
Polen

0,00

Ukraina
Ukraina
0,00
Tjeckien
Tjeckien

0,00

Slovakien
Slovakien
0,00
Estland
Estland
0,00
Lettland
Lettland 
0,00
Litauen
Litauen 
0,00
Umgern
Ungern
0,00
Rumänien
Rumänien
0,00
Bulgarien
Bulgarien
0,00
Slovenien
Slovenien
0,00
Kroatien
Kroatien
0,00
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
0,00

Serbien 
0,00

Montenegro 
0,00
Makedonien
Makedonien

0,00


Turkiet
0,00

Moldavien
0,00

Vitryssland
0,00

Ryssland
0,00