Socialt engagemang

Vi på TRETAB vill uppfattas som ett juste och ansvarstagande företag.

Förutom att företaget utvecklas väl ekonomiskt har vi ambitionen att bidra till samhällets utveckling. Bland annat är vi ett vänföretag till Barncancerfonden. Dessutom sponsrar vi ett antal lokala idrottslag.

Nöjd kund index

Genom att en gång per år mäta hur våra kunder upplever vårt samarbete får vi en god uppfattning om hur nöjda våra kunder är. Detta ligger sedan till grund för hur vi ska kunna utveckla företaget.

Kvalitet/Miljö/Trafiksäkerhet

Vi har också tillsammans tagit fram ett antal rättesnören i form av olika policies. Dessa försöker vi naturligtvis att leva upp till i vår dagliga verksamhet.

 

 

nullnull