Valuta- drivmedelstillägg

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en vecka i taget. Från måndag till söndag. (Siffror i %)

Värden för perioden 2022-11-28 - 2022-12-11

Aktuella valuta- drivmedelstillägg

 

  Valuta- drivmedel %
5/12 - 11/12
Valuta- drivmedel %
28/11 - 4/12
Drivmedel %
 5/12 - 11/12
 
Drivmedel %
28/11 - 4/12 
Polen
Polen
22,08 22,52 10,36 11,81
Ukraina
Ukraina
22,08 22,52 10,36 11,81
Tjeckien
Tjeckien
35,11 37,06 10,36 11,81
Slovakien
Slovakien
39,06 40,82 10,36 11,81
Estland
Estland
31,70 32,73 10,36 11,81
Lettland
Lettland
31,70 32,73 10,36 11,81
Litauen
Litauen 
31,70 32,73 10,36 11,81
Umgern
Ungern
31,70 32,73 10,36 11,81
Rumänien
Rumänien
31,70 32,73 10,36 11,81
Bulgarien
Bulgarien
31,70 32,73 10,36 11,81
Slovenien
Slovenien
31,70 32,73 10,36 11,81
Kroatien
Kroatien
31,70 32,73 10,36 11,81
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
31,70 32,73 10,36 11,81

Serbien 
31,70 32,73 10,36 11,81

Montenegro 
31,70 32,73 10,36 11,81
Makedonien
Makedonien
31,70 32,73 10,36 11,81

Turkiet 
31,70 32,73 10,36 11,81

Moldavien
 
31,70 32,73 10,36 11,81