Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Värden för perioden 2021-10-09 - 2021-11-08:

Aktuella bränsle- och valutatillägg

 

  Oktober 2021 (%) Sept 2021 (%) Juli - Aug 2021 (%) Juni 2021 (%)
Polen
Polen
4,92 5,84 6,14 5,06
Ukraina
Ukraina
4,92 5,84 6,14 5,06
Tjeckien
Tjeckien
14,07 13,50 12,20 10,96
Slovakien
Slovakien
16,61 16,10 14,78 13,59
Estland
Estland
15,40 14,08 12,79 11,77
Lettland
Lettland
15,40 14,08 12,79 11,77
Litauen
Litauen 
15,40 14,08 12,79 11,77
Umgern
Ungern
15,40 14,08 12,79 11,77
Rumänien
Rumänien
15,40 14,08 12,79 11,77
Bulgarien
Bulgarien
15,40 14,08 12,79 11,77
Slovenien
Slovenien
15,40 14,08 12,79 11,77
Kroatien
Kroatien
15,40 14,08 12,79 11,77
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
15,40 14,08 12,79 11,77

Serbien 
15,40 14,08 12,79 11,77

Montenegro 
15,40 14,08 12,79 11,77
Makedonien
Makedonien
15,40 14,08 12,79 11,77

Turkiet 
15,40 14,08 12,79 11,77

Moldavien
 
15,40 14,08 12,79 11,77

Vitryssland
15,40 14,08 12,79 11,77

Ryssland
15,40 14,08 12,79 11,77