Valuta- drivmedelstillägg

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en vecka i taget. Från måndag till söndag. (Siffror i %)

Värden för perioden 2023-04-09 - 2023-06-08

Aktuella valuta- drivmedelstillägg

 

  Valuta- drivmedel %
9/5 - 8/6
Valuta- drivmedel %
9/4 - 8/5
Drivmedel %
9/5 - 8/6
Drivmedel %
9/4 - 8/5
Polen
Polen
22,39 21,37 3,85 5,97
Ukraina
Ukraina
22,39 21,37 3,85 5,97
Tjeckien
Tjeckien
34,19 34,69 3,85 5,97
Slovakien
Slovakien
37,81 37,52 3,85 5,97
Estland
Estland
36,69 36,70 3,85 5,97
Lettland
Lettland
36,69 36,70 3,85 5,97
Litauen
Litauen 
36,69 36,70 3,85 5,97
Umgern
Ungern
36,69 36,70 3,85 5,97
Rumänien
Rumänien
36,69 36,70 3,85 5,97
Bulgarien
Bulgarien
36,69 36,70 3,85 5,97
Slovenien
Slovenien
36,69 36,70 3,85 5,97
Kroatien
Kroatien
36,69 36,70 3,85 5,97
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
36,69 36,70 3,85 5,97

Serbien 
36,69 36,70 3,85 5,97

Montenegro 
36,69 36,70 3,85 5,97
Makedonien
Makedonien
36,69 36,70 3,85 5,97

Turkiet 
36,69 36,70 3,85 5,97

Moldavien
 
36,69 36,70 3,85 5,97