Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Aktuella bränsle- och valutatillägg

  Februari 2019 (%)                Januari 2019 (%) December 2018 (%) November 2018 (%)
Polen
Polen
6,72   6,62 6,93 8,71
Ukraina
Ukraina
6,72
  6,62 6,93 8,71
Tjeckien
Tjeckien
12,90   13,15 14,36
16,33
Slovakien
Slovakien
7,76   8,03 8,37 10,70
Estland
Estland
8,85
  9,63 9,86 11,68
Lettland
Lettland
8,85   9,63
9,86
11,68
Litauen
Litauen 
8,85   9,63 9,86 11,68
Umgern
Ungern
8,85   9,63 9,86 11,68
Rumänien
Rumänien
8,85   9,63 9,86 11,68
Bulgarien
Bulgarien
8,85   9,63 9,86 11,68
Slovenien
Slovenien
8,85   9,63 9,86 11,68
Kroatien
Kroatien
8,85   9,63 9,86 11,68
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
8,85   9,63 9,86
11,68

Serbien 
8,85   9,63 9,86 11,68

Montenegro 
8,85   9,63 9,86 11,68
Makedonien
Makedonien
8,85   9,63
9,86
11,68

Turkiet 
8,85   9,63 9,86 11,68

Moldavien
 
8,85   9,63 9,86 11,68

Vitryssland
8,85   9,63 9,86 11,68

Ryssland
8,85   9,63 9,86 11,68