Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Aktuella bränsle- och valutatillägg

  Oktober 2019 (%)                September 2019 (%) Augusti 2019 (%) Juli 2019 (%)
Polen
Polen
9,24   9,23 9,97 9,43
Ukraina
Ukraina
9,24
  9,23 9,97 9,43
Tjeckien
Tjeckien
18,69   18,11 16,42
16,37
Slovakien
Slovakien
11,73   11,31 10,29 10,56
Estland
Estland
12,60
  12,16 11,21 11,42
Lettland
Lettland
12,60   12,16
11,21
11,42
Litauen
Litauen 
12,60   12,16 11,21 11,42
Umgern
Ungern
12,60   12,16 11,21 11,42
Rumänien
Rumänien
12,60   12,16 11,21 11,42
Bulgarien
Bulgarien
12,60   12,16 11,21 11,42
Slovenien
Slovenien
12,60   12,16 11,21 11,42
Kroatien
Kroatien
12,60   12,16 11,21 11,42
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
12,60   12,16 11,21
11,42

Serbien 
12,60   12,16 11,21 11,42

Montenegro 
12,60   12,16 11,21 11,42
Makedonien
Makedonien
12,60   12,16
11,21
11,42

Turkiet 
12,60   12,16 11,21 11,42

Moldavien
 
12,60   12,16 11,21 11,42

Vitryssland
12,60   12,16 11,21 11,42

Ryssland
12,60   12,16 11,21 11,42