Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Aktuella bränsle- och valutatillägg

  Juni 2019 (%)                Maj 2019 (%) April 2019 (%) Mars 2019 (%)
Polen
Polen
10,50   9,43 8,74 8,43
Ukraina
Ukraina
10,50
  9,43 8,74 8,43
Tjeckien
Tjeckien
19,03   16,37 15,80
16,43
Slovakien
Slovakien
12,23   10,56 10,07 10,28
Estland
Estland
13,40
  11,42 10,82 11,30
Lettland
Lettland
13,40   11,42
10,82
11,30
Litauen
Litauen 
13,40   11,42 10,82 11,30
Umgern
Ungern
13,40   11,42 10,82 11,30
Rumänien
Rumänien
13,40   11,42 10,82 11,30
Bulgarien
Bulgarien
13,40   11,42 10,82 11,30
Slovenien
Slovenien
13,40   11,42 10,82 11,30
Kroatien
Kroatien
13,40   11,42 10,82 11,30
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
13,40   11,42 10,82
11,30

Serbien 
13,40   11,42 10,82 11,30

Montenegro 
13,40   11,42 10,82 11,30
Makedonien
Makedonien
13,40   11,42
10,82
11,30

Turkiet 
13,40   11,42 10,82 11,30

Moldavien
 
13,40   11,42 10,82 11,30

Vitryssland
13,40   11,42 10,82 11,30

Ryssland
13,40   11,42 10,82 11,30