Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Värden för perioden 2021-04-09 - 2021-05-08:

Aktuella bränsle- och valutatillägg

 

  April 2021 (%) Mars 2021 (%) Feb 2021 (%) Jan 2021 (%)
Polen
Polen
3,11 4,69 3,24 4,27
Ukraina
Ukraina
3,11 4,69 3,24 4,27
Tjeckien
Tjeckien
10,57 4,69 8,59 9,58
Slovakien
Slovakien
13,43 4,69 11,13 11,53
Estland
Estland
11,44 4,69 9,74 9,31
Lettland
Lettland
11,44 4,69 9,74 9,31
Litauen
Litauen 
11,44 4,69 9,74 9,31
Umgern
Ungern
11,44 4,69 9,74 9,31
Rumänien
Rumänien
11,44 4,69 9,74 9,31
Bulgarien
Bulgarien
11,44 4,69 9,74 9,31
Slovenien
Slovenien
11,44 4,69 9,74 9,31
Kroatien
Kroatien
11,44 4,69 9,74 9,31
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
11,44 4,69 9,74 9,31

Serbien 
11,44 4,69 9,74 9,31

Montenegro 
11,44 4,69 9,74 9,31
Makedonien
Makedonien
11,44 4,69 9,74 9,31

Turkiet 
11,44 4,69 9,74 9,31

Moldavien
 
11,44 4,69 9,74 9,31

Vitryssland
11,44 4,69 9,74 9,31

Ryssland
11,44 4,69 9,74 9,31