Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Värden för perioden 2021-01-09 - 2021-02-08:

Aktuella bränsle- och valutatillägg

 

  Jan 2021 (%) Dec 2020 (%) Nov 2020 (%) Okt 2020 (%)
Polen
Polen
4,27 3,64 3,23 5,07
Ukraina
Ukraina
4,27 3,64 3,23 5,07
Tjeckien
Tjeckien
9,58 9,38 10,23 10,43
Slovakien
Slovakien
11,53 11,40 12,62 12,86
Estland
Estland
9,31 9,18 10,43 10,56
Lettland
Lettland
9,31 9,18 10,43 10,56
Litauen
Litauen 
9,31 9,18 10,43 10,56
Umgern
Ungern
9,31 9,18 10,43 10,56
Rumänien
Rumänien
9,31 9,18 10,43 10,58
Bulgarien
Bulgarien
9,31 9,18 10,43 10,56
Slovenien
Slovenien
9,31 9,18 10,43 10,56
Kroatien
Kroatien
9,31 9,18 10,43 10,56
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
9,31 9,18 10,43 10,56

Serbien 
9,31 9,18 10,43 10,56

Montenegro 
9,31 9,18 10,43 10,56
Makedonien
Makedonien
9,31 9,18 10,43 10,58

Turkiet 
9,31 9,18 10,43 10,56

Moldavien
 
9,31 9,18 10,43 10,56

Vitryssland
9,31 9,18 10,43 10,56

Ryssland
9,31 9,18 10,43 10,56