Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Värden för perioden 2021-07-09 - 2021-09-08:

Aktuella bränsle- och valutatillägg

 

  Juli - Augusti 2021 (%) Juni 2021 (%) Maj 2021 (%) April 2021 (%)
Polen
Polen
6,14 5,06 3,71 3,11
Ukraina
Ukraina
6,14 5,06 3,71 3,11
Tjeckien
Tjeckien
12,20 10,96 10,90 10,57
Slovakien
Slovakien
14,78 13,59 13,35 13,43
Estland
Estland
12,79 11,77 11,09 11,44
Lettland
Lettland
12,79 11,77 11,09 11,44
Litauen
Litauen 
12,79 11,77 11,09 11,44
Umgern
Ungern
12,79 11,77 11,09 11,44
Rumänien
Rumänien
12,79 11,77 11,09 11,44
Bulgarien
Bulgarien
12,79 11,77 11,09 11,44
Slovenien
Slovenien
12,79 11,77 11,09 11,44
Kroatien
Kroatien
12,79 11,77 11,09 11,44
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
12,79 11,77 11,09 11,44

Serbien 
12,79 11,77 11,09 11,44

Montenegro 
12,79 11,77 11,09 11,44
Makedonien
Makedonien
12,79 11,77 11,09 11,44

Turkiet 
12,79 11,77 11,09 11,44

Moldavien
 
12,79 11,77 11,09 11,44

Vitryssland
12,79 11,77 11,09 11,44

Ryssland
12,79 11,77 11,09 11,44