Valuta- drivmedelstillägg

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en vecka i taget. Från måndag till söndag. (Siffror i %)

Värden för perioden 2022-07-18 - 2022-08-14

Aktuella valuta- drivmedelstillägg

 

  Valuta- drivmedel %
25/7 - 14/8
Valuta- drivmedel %
18/7 - 24/7
Drivmedel %
25/7 - 14/8
Drivmedel %
 18/7 - 24/7
Polen
Polen
16,93 18,56 14,66 15,18
Ukraina
Ukraina
16,93 18,56 14,66 15,18
Tjeckien
Tjeckien
36,79 38,10 14,66 15,18
Slovakien
Slovakien
39,65 40,78 14,66 15,18
Estland
Estland
27,19 27,81 14,66 15,18
Lettland
Lettland
27,19 27,81 14,66 15,18
Litauen
Litauen 
27,19 27,81 14,66 15,18
Umgern
Ungern
27,19 27,81 14,66 15,18
Rumänien
Rumänien
27,19 27,81 14,66 15,18
Bulgarien
Bulgarien
27,19 27,81 14,66 15,18
Slovenien
Slovenien
27,19 27,81 14,66 15,18
Kroatien
Kroatien
27,19 27,81 14,66 15,18
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
27,19 27,81 14,66 15,18

Serbien 
27,19 27,81 14,66 15,18

Montenegro 
27,19 27,81 14,66 15,18
Makedonien
Makedonien
27,19 27,81 14,66 15,18

Turkiet 
27,19 27,81 14,66 15,18

Moldavien
 
27,19 27,81 14,66 15,18

Vitryssland
27,19 27,81 14,66 15,18

Ryssland
27,19 27,81 14,66 15,18