Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Aktuella bränsle- och valutatillägg

  Januari 2020 (%)                December 2019 (%) November 2019 (%) Oktober 2019 (%)
Polen
Polen
10,04   10,13 10,73 8,86
Ukraina
Ukraina
10,04
  10,13 10,73 8,86
Tjeckien
Tjeckien
16,32   17,75 19,46
16,48
Slovakien
Slovakien
11,92   12,89 12,46 10,51
Estland
Estland
11,13
  11,80 13,33 11,01
Lettland
Lettland
11,13   11,80
13,33
11,01
Litauen
Litauen 
11,13   11,80 13,33 11,01
Umgern
Ungern
11,13   11,80 13,33 11,01
Rumänien
Rumänien
11,13   11,80 13,33 11,01
Bulgarien
Bulgarien
11,13   11,80 13,33 11,01
Slovenien
Slovenien
11,13   11,80 13,33 11,01
Kroatien
Kroatien
11,13   11,80 13,33 11,01
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
11,13   11,80 13,33
11,01

Serbien 
11,13   11,80 13,33 11,01

Montenegro 
11,13   11,80 13,33 11,01
Makedonien
Makedonien
11,13   11,80
13,33
11,01

Turkiet 
11,13   11,80 13,33 11,01

Moldavien
 
11,13   11,80 13,33 11,01

Vitryssland
11,13   11,80 13,33 11,01

Ryssland
11,13   11,80 13,33 11,01