Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Värden för perioden 2020-09-09 - 2020-10-08:

Aktuella bränsle- och valutatillägg

 

  Sep 2020 (%)                Juli - Aug 2020 (%) Juni 2020 (%) Maj 2020 (%)
Polen
Polen
6,32   6,94 6,34 7,11
Ukraina
Ukraina
6,32   6,94 6,34 7,11
Tjeckien
Tjeckien
10,41   11,81 11,84 14,42
Slovakien
Slovakien
12,23   14,10 15,17 18,47
Estland
Estland
10,58   11,89 11,81 14,28
Lettland
Lettland
10,58   11,89 11,81 14,28
Litauen
Litauen 
10,58   11,89 11,81 14,28
Umgern
Ungern
10,58   11,89 11,81 14,28
Rumänien
Rumänien
10,58   11,89 11,81 14,28
Bulgarien
Bulgarien
10,58   11,89 11,81 14,28
Slovenien
Slovenien
10,58   11,89 11,81 14,28
Kroatien
Kroatien
10,58   11,89 11,81 14,28
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
10,58   11,89 11,81 14,28

Serbien 
10,58   11,89 11,81 14,28

Montenegro 
10,58   11,89 11,81 14,28
Makedonien
Makedonien
10,58   11,89 11,81 14,28

Turkiet 
10,58   11,89 11,81 14,28

Moldavien
 
10,58   11,89 11,81 14,28

Vitryssland
10,58   11,89 11,81 14,28

Ryssland
10,58  

11,89

11,81

14,28