Miljöpolicy

Vår miljöpolicy lyder...

  • Vår verksamhet skall genomsyras av miljömässigt tänkande och vi skall ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder.
  • Vi skall ställa tydliga krav på våra samarbetspartners, samt i möjligaste mån anlita leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.
  • Personalen skall vara införstådd med miljöpolicyn och vara delaktig i det fortlöpande miljöarbetet.
  • Vi skall följa och hålla oss ajour med lagar och förordningar inom miljöområdet.
  • Vi skall vara lyhörda för våra kunders miljökrav.

Vårt miljöledningssystem är certifierat av RISE, Research Institutes of Sweden och uppfyller kraven i ISO 14001:2015. Reviderad och fastställd av VD 2015-04-28.