Destinationer

TRETAB bedriver transport- och speditionsverksamhet huvudsakligen mot Öst- och Centraleuropa.

Vi erbjuder kontinuerliga avgångar av styckegods, partigods och hellaster i vårt nätverk byggt för att klara kundernas krav både nu och i framtiden. 

Kärnan i vår verksamhet är 50 egna trailers som främst används för den Polska, Tjeckiska, Slovakiska och Ungerska marknaden.

Vi har valt att arbeta med förarbundna ekipage för bättre service och kvalitet. Det är vår Polska Partner som tillhandahåller dragbilar och chaufförer.

Genom starka Partners har bolaget också omfattande trafiker till och från Baltikum, forna Jugoslavien, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Turkiet och Ukraina.

Tack vare våra goda och djupa kundrelationer vill man även i vissa situationer använda våra kontakt- och distributionsnät för transporter till och från Västra delen av Europa.

Så kallad Crosstrade där antingen lastning eller lossning sker i någon av våra huvudmarknader för leverans från väst till öst eller tvärtom är något som ökar kraftigt. Dessa transporter ombesörjer vi genom vårt omfattande agentnätverk i Öst- och Centraleuropa.