Hållbarhet & ansvar


TRETAB arbetar för en hållbar miljö, en god affärsetik och vi vill ta socialt ansvar.
Läs mer om hur vi jobbar med dessa frågor.

Samhällsengagemang och sponsring

Bolaget och våra medarbetare är en del av samhället. Genom samarbete med Barncancerfonden, Trelleborgs FF - en kraft i samhället samt det lokala föreningslivet hoppas vi kunna bidra till ett bättre samhälle.

Vår strategi för sponsring är några enstaka stora partners kompletterat med några lokala föreningar där ungdomsverksamhet står i centrum.
För oss är det viktigt att sponsringen också stärker TRETABs varumärke och ökar kännedomen om våra tjänster eller om TRETAB som arbetsgivare. Det krävs alltså en tydlig motprestation för att vi skall engagera oss.

Vi sponsrar inte politiska eller religösa organisationer.

Vill din förening / organisation ansöka om att bli sponsorpartner till TRETAB? Skicka ett mail till oss (via vårt kontaktformulär) och vi förbinder oss till att skyndsamt behandla din förfrågan. Vi tar inte emot några förfrågningar via telefon.

Miljö - hållbara transporter

Att vårt klimat kräver omställningar inom transportsektorn råder det inget tvivel om. TRETAB hoppas kunna bidra till ett bättre klimat för kommande generationer genom att jobba med olika miljöförbättrande åtgärder inom vår transportproduktion såsom minimera antalet tomkm, öka fyllnadsgraden i våra trailers och minska bränsleförbrukning genom att ständigt förnya vår dragbilspark. Vill du veta mer om våra miljöförbättrande åtgärder? Kontakta vår VD.

God affärsetik

Transportbranschen förknippas inte sällan med fusk, dålig arbetsmiljö och undermåliga anställningsvillkor.
För TRETAB är det viktigt att de transporttjänster vi förmedlar skall vara med justa villkor för våra leverantörer och deras medarbetare och alltid i enlighet med gällande lagar, regler och arbetsvillkor i respektive land.

Det kan gälla hur vi planerar kör- och vilotider för våra chaufförer, att inte utföra otillåten cabotage, inte överskrida viktbegränsningar, förhindra och motverka smuggling av narkotika, frekvent alkotesta våra chaufförer, följa EU´s mobilitetspaket med mera, med mera.

Vi bejakar och vill upprätthålla en god och transparent kontakt med stat och myndigheter, kommun, fackföreningar, revisorer, certifieringsorgan och andra intressenter. 

Vill du veta mer? Kontakta vår VD.