Våra Tjänster

TRETAB utför vägtransporter av styckegods, partigods och hellaster till Öst- och Centraleuropa.

Vår ambition är att erbjuda skräddarsydda och kundanpassade transportlösningar där vi bidrar med värdefull "know how" inom Transport, Spedition och Logistik.

Frekventa avgångar till/från Öst-/Centraleuropa

TRETAB arbetar med egna trailers till utvalda marknader. För övriga marknader arbetar vi med väl etablerade samarbetspartners.

Vi erbjuder följande:

  • Dagliga avgångar gällande hellaster
  • En till två stycke- och partigodsavgångar i veckan för både export och import
  • De största marknaderna trafikstyrs från Sverige
  • Korta ledtider och Just-in-time leveranser

ADR - Farligt gods

Sedan starten av företaget har vi samarbetat och samarbetar med ett antal färg- och kemiföretag. Detta innebär att vi har den kunskap, erfarenhet och utrustning som krävs för att hantera och transportera ditt farliga gods på ett säkert och riktigt sätt. Gäller för alla våra marknader.

Termotransporter

På vinterhalvåret går mycket av våra transporter i egna skåp-/boxtrailers. Kravet är att godset ska fraktas frostfritt (+ 5 grader). Tillsammans med Partners arbetar vi också med kyl- och frystransporter.

Alla transporter har möjlighet till temperaturkontroll via GPS och loggningar.

Crosstrade

Så kallad Cross Trade där antingen lastning eller lossning sker i någon av våra huvudmarknader för leverans från väst till öst eller tvärtom är något som ökar kraftigt. Dessa transporter ombesörjer vi genom vårt omfattande agentnätverk i Öst- och Centraleuropa.

Specialtransporter

Ibland behöver godset komma fram fortare än fort. I så fall kanske en sprint-bil med dubbla chaufförer blir det bästa expressalternativet som vi erbjuder.

Eller så gäller det leveranser i stadskärnor alternativt till områden med restriktioner. Där handlar det ofta om leverans med bakliftsbil.

Lager och Distributionstjänster

Vi kan ordna lagerhållning för kortare eller längre tid.

Möjlighet till kundanpassade lager- och distributionslösningar finns också. Vi tar hand om hela eller delar av leveranskedjan. Från huvudfrakt, lagerhållning till distribution. Vår ambition är alltid att finna en snabb, kostnadseffektiv och pålitlig lösning.

Import-/Exportdeklarationer 3:e land

En exportdeklaration kan företaget själv lämna in eller anlita ett ombud. De allra flesta företag använder sig av ett ombud. Fördelen är bland annat att företaget till viss del kan använda sig av deras tillstånd för att lämna in dessa deklarationer.

Vi sköter tillsammans med kunden om all hantering i samband med deklarationen.

Övriga tjänster

Förutom själva transporten erbjuder vi bland annat följande kringtjänster,

  • Varuförsäkringar
  • Utsläppsberäkning (miljökalkyl)
  • Leverans- och sändningsstatistik
  • Mätning och uppföljning av leveransprecision