Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy lyder...

  • Utföra transporter- och speditionstjänster med egna moderna trailers eller i partnerskap med utvalda leverantörer, så att gods levereras i rätt tid, till rätt plats, i rätt skick och med rätt pris.
  • Uppstår eventuella avvikelser mot kundens krav och önskemål under transportens utförande skall kunden meddelas så snabbt som möjligt och åtgärder vidtagas i nära samarbete med kunden
  • Alla anställda skall arbeta på ett kvalitets- och förbättringsinriktat sätt för att uppnå största möjliga service mot kunder och leverantörer
  • Alla anställda skall leva upp till interna och externa krav samt bidra till ett effektivt utnyttjande av företagets resurser

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat av RISE, Research Institutes of Sweden och uppfyller kraven i ISO 9001:2015. Reviderad och fastställd av VD 2015-09-28.