Nöjd kund-index

Sedan sexton år tillbaka mäter vi vilken service som vi lämnar till våra kunder - nöjd kund-index. Ett representativt urval av kunder tillsänds ett enkelt frågeformulär där resultatet ligger till grund för vårt förbättringsarbete enligt vår kvalitetsstandard.

I år är det andra gången som hela enkäten är Webbaserad. Dessutom har undersökningen utökats från nio till sjutton frågor. Fortfarande inom samma frågeområden.

Tack alla ni som svarade i år! Siffran för 2017 hamnar på 86,2 %.

Frågor NKI

Frågeområden

Enkäten består av 9 frågeområden som berör bemötande, tillgänglighet, lösningar, bokningsrutiner, avvikelser, klagomål/reklamationer, avisering, administrativa rutiner och punktlighet.

Formuläret avslutas med två öppna frågor där vi önskar att få kommentarer. Dessa frågor lyder:

 • Ge ett totalomdöme om vårt sätt att behandla Er som kund?
 • Hur kan vi förbättra oss?

Sammanfattning av 2017 års undersökning

 • Totalindex minskar till 86,2 %. En minskning med 1,4% enheter.
 • Frågeområdena bokningsrutiner, lösningar, punktlighet och reklamationer ligger alla över snittet.
 • Fem av nio frågeområden har ökat sina index.
 • Svarsfrekvensen har varit något lägre i år.
 • Svarsmönstret från föregående mätning har dock inte förändrats. Det har inte heller svängningarna inom de olika frågeområdena.
 • Utökat antal frågor ger ny värdefull information.
 • Kraven på korta ledtider ökar på våra marknader.
 • Pristrycket har varit fortsatt starkt.
 • Önskan att använda IT-verktyg i samarbetet ökar!
 • Vill du veta mer eller har några synpunkter är du välkommen att kontakta oss.