Nöjd kund-index

Sedan aderton år tillbaka mäter vi vilken service som vi lämnar till våra kunder - NKI. Ett representativt urval av kunder tillsänds ett enkelt frågeformulär där resultatet ligger till grund för vårt förbättrings- och utvecklingsarbete enligt vår kvalitetsstandard.

I år är det tredje gången som hela enkäten är Webbaserad. Totalt består undersökningen av sjutton frågor. Dessa är indelade i sex olika frågeområden.

Tack alla ni som svarade i år! Siffran för 2019 hamnar på 86,5 %.

Frågor NKI

Frågeområden

Enkäten består av 6 frågeområden som berör bemötande, tillgänglighet, lösningar, bokningsrutiner, avvikelser, klagomål/reklamationer, avisering, administrativa rutiner och punktlighet.

Formuläret avslutas med två öppna frågor där vi önskar att få kommentarer. Dessa frågor lyder:

  • Ge ett totalomdöme om vårt sätt att behandla Er som kund?
  • Hur kan vi förbättra oss?

Sammanfattning av 2019 års undersökning

  • Totalindex ökar till 86,5 %. En ökning med 0,3% enheter.
  • Elva av sjutton frågor har ökat sina index.
  • Svarsfrekvensen har varit något högre i år.
  • Svarsmönstret från föregående mätning har dock inte förändrats. Det har inte heller svängningarna inom de olika frågeområdena.
  • Kraven på korta ledtider ökar på våra marknader.
  • Pristrycket har varit fortsatt starkt.
  • Önskan att använda IT-verktyg i samarbetet ökar!
  • Vill du veta mer eller har några synpunkter är du välkommen att kontakta oss.