TRETAB Transport AB - Transportspecialisten på Öst- och Centraleuropa.

 

 

Affärsidé

TRETAB bedriver transport- och speditionsverksamhet huvudsakligen mot Öst- och Centraleuropa med egna moderna trailers som bas på utvalda marknader.

TRETABs verksamhet genomsyras av personligt engagemang, hög flexibilitet samt lyhördhet för kunders önskemål.

TRETAB satsar på kompetent och erfaren personal och bejakar användandet av moderna tekniska lösningar.

Historik

TRETAB Transport AB grundades i Trelleborg 1983.

Företagets samlade erfarenhet av spedition är "flera hundra år" - då flera av medarbetarna har arbetat i speditionsbranschen under lång tid.

Ända sedan starten har TRETAB huvudsakligen arbetat mot länderna i det forna Östeuropa. När Berlinmuren föll 1989 ändrades förutsättningarna radikalt och en mycket stor marknad öppnade sig i det nya gränslösa Europa.

Bolaget har stadigt vuxit och idag är vi 10 medarbetare. Omsättningen uppgick år 2021 till SEK 137 miljoner.

Redan 1997 blev vi ett av de första företagen i branschen som kvalitetscertifierades. Sedan 1999 är vi även miljöcertifierade. Våra certifieringar hjälper oss att skapa ordning och struktur i vår vardag och är ett stöd till ledningen.

Sedan 2018 huserar vi vår verksamhet i Trelleborgs gamla Tullkammare som ligger i direkt anslutning till hamnen - Porten mot Kontinenten.

Företagspresentation

Här kan du ladda ner vår företagspresentation.

TRETAB - Företagspresentation